OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 

Forstå din varmemåler


 

 

Hjælp til aflæsning af din varmemåler

 

Løkken Varmeværk står for den årlige aflæsning af din varmemåler. Afhængig af målertypen sker dette via et indbygget radioaflæsningsmodul i alle typer fra Kamstrup.

Vi anbefaler at du selv periodisk kontrolaflæser din varmemåler så eventuelle driftsproblemer opdages i tide.

Her finder du forskellige link til netop din måleretype fra Kamstrup.

 

 MULTICAL 403

 MULTICAL 603

 

Du behøver ikke bekymre dig om stråling fra din varmemåler.

 

For at forenkle aflæsningen af dit varmeforbrug har du fået installeret en Kamstrup forbrugsmåler.

Måleren er forsynet med en lille sender, som sikrer, at dit forbrug automatisk indrapporteres til Løkken Varmeværk. Dermed undgår vi helt at ulejlige dig ved måleraflæsning.

Den indbyggede sender overfører kun forbrugsdata fra måleren, når den bliver ’spurgt’ af Løkken Varmeværk. Normalt sker det en gang om året.

Dataoverførslen sker helt lydløst og varer blot nogle få sekunder. Data overføres via radio. Kamstrups kommunikationsmodul overholder de internationale regler og specifikationer, når det gælder elektromagnetisk udstråling.

Senderens udstråling og sendeeffekt er ganske ufarlig og kan sammenlignes med andre apparater, som findes i de fleste husstande i dag:

  • TV-apparater
  • Fjernbetjening til TV-apparater
  • PC'ere
  • Faxmaskiner
  • Fjernbetjening til biler
  • Babyalarmer
  • Trådløs dørklokke

En typisk Kamstrup forbrugsmåler sender med en effekt, som ligger mellem 10 og 25 mW i den korte tid, fjernaflæsningen varer. Til sammenligning har en almindelig mobiltelefon en effekt på 2.000 mW.