OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 

Forstå din årsopgørelse


 

Herunder finder du en vejledning til at forstå din årsopgørelse.

 

Udvalgte felter er markeret med et nummer fra 1 til 21.

Du kan klikke på disse numre og for at få en forklaring til det enkelt felt.

 

I afsnittet med forklaring til de enkelte felter er der en grå pil.

Du kan klikke på denne pil og så springe tilbage til årsopgørelsen.

 

 


 

 

KKEN VAMEVÆRK A.M.B.A
INDUSTRIVEJ 18
9480 LØKKEN
 
Tlf.:
SE-nr.:
Bank:
E-mail:  
98 99 12 20
64 76 19 19
7363-1001275
info@loekkenvarmevaerk.dk
                                                        

 

 

  1  
Forbrugernr.:
xxx
 

NAVN

  2  
Web pin-kode:       
xxxx
 

ADRESSE                                            

  3  
Vedr.:
xxxxxxxxxx
 

POSTNR. OG BY

 
Faktura nr.:
xxxxx
 

 

 
Dato:
dd-mm-åååå
 

 

  4  
Perioden:
dd-mm-åååå  - dd-mm-åååå
 

 

 

Varmeregnskab

 

Målere:
   5   
 
Start     6   
Slut     7   
Forbrug     8   
     Enh.Pris     9   
     Pris    10  

XXXXXXX

   

XXX,XX   MWh

XXX,XX   MWh

XX,XX    MWh

         295,00   kr./MWh

X.XXX,XX   kr.

 Motivationstarif 

  11  
     

XX,XX    °C

   
      Forbrugsperiode: dd-mm-åååå til dd-mm-åååå
  12   
   
Tillæg for dårlig afkøling   XX,XX   °C   XX,XX    °C      XX,XX   kr./°C XXX,XX   kr.

Samlet varmeforbrug

  13  
   

X.XXX,XX  kr.

               
Fastbidrag
  14  
 

365        dage

  XXX,XX  m²      14,90   kr./m² X.XXX,XX   kr.

Abonnement

  15  
  365        dage       1.600,00   kr./år X.XXX,XX   kr.

Målerleje XXXXXXX

  16  
365        dage          XXX,XX   kr./år  XXX,XX   kr.

 

             

Total (excl. moms)

   17  
     

X.XXX,XX  kr.

Moms            25        %   X.XXX,XX   kr.
               
Total (inkl. moms)         XX.XXX,XX  kr.
               
Tidl. opkrævet (incl. moms)
  18  
 
    XX.XXX,XX   kr.

For lidt opkrævet

For meget opkrævet
  19  
     
XXX,XX  kr.
Til indbetaling
Til udbetaling
  20  
     
XXX.XX kr.

Beløbet opkræves sammen med rate 1 via Nets / girokort.

Beløbet modregnes i rate 1. Eventuelt overskydende beløb udbetales.

  21  
   
       

 

 

Forklaring til de enkelte punkter på årsopgørelsen

 

  1  
Forbrugernr.

Identifikation af dig som fjernvarmeforbruger.

  2  
Web pin-kode  

4 cifret kode, som du skal anvende sammen med dit forbrugernummer for at logge på www.loekkenvarmevaerk.dk for at se dit stamkort, aflæsninger og fakturaer.


  3  

Vedr.

 

Adressen som årsopgørelsen vedrører.


  4  

Perioden

 

Regnskabsperioden som årsopgørelsen vedrører.


  5  

Målere

 

Identifikation af netop din måler. 


  6  

Start::

 

Aflæsning af din måler i slutningen af maj måned sidste år. (MWh, m³ og timer)


  7  

Slut:

 

Aflæsning af din måler i slutningen af maj måned indeværende år. (MWh, m³ og timer)


  8  

Forbrug:

 

Den mængde af varme du har brugt i det sidste år. Differens mellem start og slut tal.


  9  

Enh.Pris:

 

Pris pr. MWh, som forbruget skal afregnes med.


 10  

Pris:                                 

 

Beløb for varmeforbruget på den pågældende måler i perioden.


 11  
 

 

 

 

Motivationstarif:     

 

Hvis den gennemsnitlige returtemperatur ligger under den forventede returtemperatur reduceres MWh prisen med 1% pr. grad den er under. Er returtemperaturen derimod over det forventede stiger MWh prisen 1% pr. grad den ligger over.


     

Der kan forkomme flere målere på din åropgørelse:

- hvis du i løbet af året har fået skiftet din måler.

- der er flere målere, som er tilknyttet forbrugernummeret.


 12  

Forbrugsperioden:

 

Datoen for aflæsningerne sidste og indeværende år.

 13  
Samlet varmeforbrug:    Det samlede varmeforbrug for hele året i kr.

 14  

Fastbidrag

  Beløb pr. m² bolig/erhverv areal jf. BBR

 15  
Abonnement

 

 

Fast årligt beløb på abonnement.


 16  

Målerleje

 

Fast årlig beløb på måleren.

 

Der kan forkomme flere linier med fastbidrag og målerleje på din åropgørelse:

- hvis du i løbet af året har fået skiftet din måler.

- der er flere målere, som er tilknyttet forbrugernummeret.

De enkelte linier er udspecificeret med antal dage.


 17  

 Total (excl. moms)

 

Det samlede varmeforbrug inklusiv fastbidrag, abonnement og målerleje for hele året i kr.


 18  

Tidl. opkrævet (incl. moms)

 

Det samlede á'conto beløb du har indbetalt i løbet af varmeåret.


 19  

For lidt opkrævet

For meget opkrævet

 

Opgørelse af varmeforbruget i forhold til din faktiske indbetaling.


 20  

Til udbetaling/

Til indbetaling:

 

Har du betalt for meget i a'conto får du penge tilbage.

Har du betalt for lidt skal det indbetales.


 21  

Info om ud - og indbetaling:

 

Information om hvordan eventuel udbetaling / indbetaling bliver håndteret.