OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 

Cookie og Persondatapolitik


 

Cookiepolitik

 

Her redegøres for, hvordan vi anvender de elektroniske spor, du efterlader dig, når du besøger vores hjemmeside. 

 

Hvad er en cookie?

 

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på den enhed, hvorfra du besøger hjemmesiden (computer, mobiltelefon, tablet eller tilsvarende), for at kunne genkende den. En cookie kan ikke indeholde personlige oplysninger, virus eller andre skadelige programmer. 

 

Formål med cookies på denne hjemmeside

 

Hjemmesiden bruger primært cookies til at huske de valg, du foretager på hjemmesiden, samt til statistik gennem Google Analytics for at måle trafikken på hjemmesiden og opdele anonymiserede data fra besøgende i segmenter, som afdækker geografisk område, køn, interesser, hvilken enhed der er benyttet til at besøge hjemmesiden m.v.

 

Deltager du i afstemninger, logger ind i områder som kræver brugernavn/adgangskode, eller benytter sociale widgets som eks. Facebook "Synes godt om", lagres disse oplysninger ligeledes i cookies.

 

Hjemmesiden anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

På vores hjemmeside viser vi videoer fra YouTube. Dem kan vi ikke slå fra individuelt, så hvis du benytter videoer, på vores hjemmeside accepterer du disse cookies. YouTube benytter cookies til at lære om hvor deres video’er bliver afspillet fra. 

 

Sådan fravælger du cookies

 

Du kan altid afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle hjemmesidens funktioner. Ønsker du ikke at modtage cookies fra os, kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje www.loekkenvarmevaerk.dk til listen over hjemmesider, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

 

Samtykke

 

Når du besøger vores hjemmeside uden at have afvist eller slettet cookies, har du accepteret brugen heraf.


 

Persondatapolitik

 

Generelt

 

For at kunne levere fjernvarme modtager Løkken Varmeværk oplysninger om sine kunder, hvilke oplysninger kan karakteriseres som personoplysninger. Personoplysninger omfatter alle informationer vedrørende en identificerbar fysisk person. Det kan fx være oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr., målernummer, installationsnummer og oplysninger om restancer m.v.

 

Løkken Varmeværk behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovens regler, god databehandlerskik og de retningslinjer, der fremgår af denne persondatapolitik.

 

Løkken Varmeværk forbeholder sig retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

 

Behandling af oplysninger

 

Løkken Varmeværk kan behandle, herunder registrere, systematisere og videregive oplysninger, hvis: 

  1. Du har givet udtrykkeligt samtykke hertil, eller
  2. Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som du er part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale.
  3. Hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Det vil sige, at du i visse tilfælde vil blive bedt om at give samtykke. I andre tilfælde vil Løkken Varmeværk kunne indsamle og behandle oplysningerne om dig uden dit samtykke, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af aftalen, eller nødvendigt ud fra en konkret hensynsafvejning. Det kunne bl.a. være oplysninger til brug for behandling af fakturaer, information om brud, eller anden form for forsyningsproblemer og lignende.

 

Løkken Varmeværks tilsigtede anvendelse af oplysningerne.

 

I langt de fleste tilfælde vil Løkken Varmeværk allerede være i besiddelse af de oplysninger, vi har brug for. I visse tilfælde vil vi dog have brug for at indhente yderligere oplysninger, bl.a. har vi brug for dit  konto.nr., hvis du ønsker tilgodehavender udbetalt til din Bank konto.

 

Vi indsamler og anvender de personoplysninger, du indtaster på vores selvbetjeningsportal og i vores E-Forsynings app til bl.a. at sende forbrugsopgørelser og udarbejdelse af statistik til dig. Ting som vi tror, kan have din interesse. 

 

Løkken Varmeværk indhenter og videregiver oplysninger til Inddrivelsesmyndighed som led i inddrivelse af udeståender, jf. gældsinddrivelsesloven § 2, stk. 5 og 6.

 

Få medarbejdere på Løkken Varmeværk har adgang til indhentede oplysninger, og bruger dem kun i det omfang, det er nødvendigt for at varetage forsyningsopgaverne over for dig.

 

Adgang til oplysninger, rettelser og indvendinger.

 

Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har om dig. Hvis det viser sig, at oplysningerne er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget.

 

Løkken Varmeværk sletter eller anonymiserer de indsamlede oplysninger og data, når de ikke længere er relevante for Løkken Varmeværk.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke til behandling af persondata og/eller gøre indsigelse mod, at Løkken Varmeværk behandler oplysninger om dig.

 

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet over de data og oplysninger, Løkken Varmeværk er i besiddelse af vedrørende dig, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Links


Løkken Varmeværks hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider. Løkken Varmeværk har ingen kontrol med indholdet på tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders persondatapolitik eller de persondata, de udtrykkeligt eller automatisk måtte indsamle.

 

Den brug, du foretager af sådanne hjemmesider, er undergivet de pågældende tredjemænds betingelser og vilkår, herunder deres regler om persondata. Vi opfordrer dig til at læse disse.

 


 

Ejeroplysninger

 

Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Industrivej 18

9480 Løkken

Telefon: 98 99 12 20

CVR nr.: 64 76 19 19

Mail: info@loekkenvarmevaerk.dk