OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 

Historie


 

Ved værkets første ordinære generalforsamling den 28. september 1960 kunne formanden skolebestyrer Sindbæk oplyse, at selv om det gik lidt langsomt med at få forbrugere med, så stod bestyrelsen allerede med det positive problem, at der nu var 240 andelshavere tilsluttet, hvilket betød, at de måtte investere i yderligere en ny kedel ud over de to varmeværket startede med.

 

Opstarten gik også hurtigt, da de første forbrugere allerede i oktober måned 1959 fik varme fra varmeværket. Stiftende generalforsamling var som skrevet den 19. marts 1959.

 

Første varmemester i Løkken var Chresten Boelskift, hvilket job han bestred helt frem til 1984. Herefter afløstes han den 1. juli 1984 af Preben Danielsen, som bestred stillingen frem til 1. juli 2008.

 

Varmeværket var naturligvis i henhold til den tid baseret på opvarmning ved olie. Prisen på varme var meget billig, og etablering af værket kostede 747.000. I 1984 var bygningen på Den skæve linie bleven for lille og varmeværket som vi kender idag blev bygget på Industrivej. Samtidig afløstes olie af kul som brændsel. Det voldte en del diskussion, men det blev besluttet. Det har givet en rigtig god balast økonomisk til at lave en total udskiftning af ledningsnet i hele byen.

 

Allerede i 1992 blev det besluttet igen at konvertere brænslet fra kul til biobrændslet flis, hvilket igen har sikret en meget stabil varmepris i byen.

 

I 2004 blev der på Industrivej igen udvidet og administrationen blev i den forbindelse flyttet fra Den skæve linie til Industrivej. Dermed var alle aktiviteter samlet på samme adresse.

 

I 2007 blev der investeret i en ny fliskedel på 8MW. Værket fremstår i dag som et nyt varmeværk trimmet til at kunne klare forsyning til 1.800 forbrugere. Værket har på nuværende tidspunkt ca. 1.000 forbrugere. Den store kapacitet skyldes den udbygning der var planlagt i flere områder i Løkken, men som desværre gik lidt i stå.

 

I 2011 besluttede formand Hans Jørgen Christiansen af det var tid for nye kræfter i bestyrelsen og han ønskede ikke at blive genvalgt til generalforsamlingen i september 2011. Hans Jørgen stoppede efter mere end 30 år i bestyrelsen, hvoraf han var formand i de 25 år. Nyvalg til bestyrelsen var den nye formand Keld Emil Damsgaard.

 

I 2012 påbegynte Løkken varmeværk efter henvendelse fra Ingstrup fjernvarme en analyse af muligheden for at Ingstrup fjernvarme kunne forsynes fra Løkken.

I 2013 blev projektet godkendt af såvel Hjørring- som Jammerbugt kommune og i forsommeren 2014 påbegyndtes transmissionsledningen som skulle forbinde de to værker.

Ledningen er ejet af Ingstrup fjernvarme og kontrakten mellem de 2 værker blev underskreven d. 4. juli 2014.

Mandag d. 15. december 2014 blev der åbnet for varmeforsyning til Ingstrup Fjernvarme og forbrugere i Ingstrup modtager nu også fjernvarme fra Løkken Varmeværk.

 

I efteråret 2014 blev Løkken Varmeværk kontaktet af SuperBrugsen Løkken der i forbindelse med renovering af butikken på Jyllandsgade skulle installere nyt køleanlæg.

Køleanlægget producerede som bi-produkt til nedkøling også overskudsvarme som Løkken Varmeværk kunne være interesseret i at aftage.

Den 23. december blev aftalen underskreven og forventelig i løbet af januar 2015 vil installationen foregå med ny stikledning til SuperBrugsen.

 

På generalforsamlingen i september 2014 blev bestyrelsen anmodet om at se på muligheden for at investere i solvarme.

Derfor blev 2015 arbejdsåret hvor projektet om solvarme i Løkken blev gennemarbejdet og der blev ansøgt om projektgodkendelse hos kommunen. Projektet blev herefter fremlagt på generalforsamling 2015.

Generalforsamlingen godkendte projektet og dermed blev alle kontrakter efterfølgende på såvel jordarealer som teknik gennemført i vinteren 2015/16.

Solvarmeanlægget på 12.000 m2 var færdig og igangsat efter endt installation 1. juni 2016.

 

Allerede i 2017 blev det besluttet at udvide solvarmeanlægget med yderligere 2822 m2 paneler.

En beslutning der medførte at 27. april 2017 producerede solvarmen i Løkken ca. 20 % af vores behov.

 

2018 blev året hvor Løkken Varmeværk har ændret regnskabsår hvor vi tidligere havde regnskabsår fra juni til maj er der fra 2019. fra januar til december. altså følger vi kalenderåret.

Samtidig gik vi fra 5 til 4 rater årlig.

 

Pr. 1. januar 2021 indførte vi en motivationstarif. Den erstattede vores afkølingstarif. Motivationstariffen blev indført for at lave en mere retfærdig fordeling for forbrugeren, fordi der ikke længere blev stillet krav om, at de skulle afkøle vandet lige meget.

 

Løkken Varmeværk har pr. januar 2024 ca. 1256 energimålere installeret, og levere derudover transmissionsvarme til Ingstrup Fjernvarme.