OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 

Fjernvarmen bliver ikke dyrer i Løkken

Der har gennem den seneste tid været mange artikler om stigende fjernvarmepriser, når rådighedsbeløbet bortfalder, med udgangen af 2018.

Løkken varmeværk har aldrig modtaget dette rådighedsbeløb, og derfor vil det være uden betydning, for forbrugerne tilsluttet Løkken Varmeværk.

Løkken Varmeværk vil også i de næste mange år fastholde en varmepris omkring 300 kr. pr. MWh.

 


 

Solvarmeanlægget udvides.

 

Løkken Varmeværk har udvidet solvarmeanlægget med yderligere 224 solfangerpaneler, svarende til 2822 m2 solvarmeanlæg.

Udvidelsen er af tilsvarende type som det eksisterende anlæg. Det er tilkoblet dette og placeres i sydenden af det eksisterende solvarmefelt.

Omkostningerne til udvidelsen er ca. 3.3 mio. kr. og den ny anlæggelse bliver lidt billigere pr. m2 solvarmepanel.

 

Anlægget blev taget i drift 27. april.

 

Produktionen på anlægget tegner godt. Vi forventer det samlede anlæg dækker vores behov, når solen er os mest venlig stemt. Herunder kan et eventuelt yderligere transmissionssalg til Ingstrup Fjernvarme såfremt Hotel Grønhøj Strand tilsluttes transmissionsledningen inddækkes.

Anlægget når med udvidelsen den maksimale kapacitet vi kan håndtere i vores nuværende produktionsapparat, så en eventuel yderligere udvidelse vil kræve både såvel betydeligt flere forbrugere, som mere lagerkapacitet.


 

Bliver din fjernvarme dyrere?

 

Der verserer i pressen beretninger om at fjernvarmen kan blive dyrere på grund af indsendte ansøgninger om forrentning af indskudskapital.

 

Det gælder ikke Løkken Varmeværk.

 

Et forbrugerejet værk, ejes af forbrugerne, hvorfor der ikke findes andre ejere, eksempelvis aktionærer, der kan udnytte den nye fortolkning til at trække overskud ud af selskabet.

 

Derfor er de skrækscenariet for varmeprisen der beskrives i diverse artikler, uden betydning for Løkken Varmeværk.

Værkets samlede økonomiske forhold vil kun og alene komme værkets forbrugere til gode.

 

Vores seneste investering i solvarmeanlæg tegner i øvrigt meget fornuftigt. Så fornuftigt vi netop har besluttet at udvide solvarmeanlægget med knap 3000 m².

 

Så fjernvarmen hos Løkken Varmeværk bliver ikke dyrere på baggrund af den i pressen beskrevne sag.

 

Med venlig hilsen

 

Keld Emil Damsgaard

formand

 


Denne hjemmeside henvendt direkte til den almindelige husejer, der enten allerede har valgt fjernvarme eller overvejer at få fjernvarme. Hjemmesiden har til formål at give svar på helt umiddelbare spørgsmål som: kan jeg få fjernvarme, hvem skal jeg henvende mig til, hvad koster det og eventuelle tilskudsordninger. Til målgruppen der har fjernvarme, skal hjemmesiden bl.a. give svar på, hvordan bruger jeg varmen bedst muligt, fejlfinding hvis der er for lidt varme, og hvem skal jeg kontakte.

 


 

www.energisparesiden.dk tilbyder nye muligheder for at komme i kontakt med både aktører og forbrugere. Energiselskaberne kan nu uploade lister over de aktører, de har samarbejde med. Dermed kan forbrugerne tage direkte kontakt til aktøren, når de ønsker at indgå samarbejder eller søge tilskud til energibesparelser.

 


 

 
SOLVARME I LØKKEN

Læs mere her

Anlægget er sat i drift og hele installationsfasen kan ses her.

 

 

FLISENS VEJ TIL VARMEVÆRKET

SELVBETJENING
Klik på knappen herunder for at få adgang til eForsyning, hvor du kan indtaste din aflæsning, følge dit forbrug og melde flytning.

INFORMATION
Her kan du få information om kendte lukninger af forsyningen og om evt. større gravearbejder i forsyningsområdet.

Har du et akut behov, kontakt da venligst kontoret på telefon: 9899 1220. Udenfor kontortid kan varmemesteren kontaktes på telefon: 2113 7879
 
DRIFTSINFO
Driftsstatus
Utæthed i ledningsnettet.
NYHEDER
08-09-2015
Årsrapport 2014-15
Årsrapporten 2014-15 er nu tilgængelig på hjemmesiden.
18-11-2013
Skift fra el-varme til fjernvarme
Se om det kan betale sig at skifte fra el-varme til fjernvarme.