OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 

Der er ingen grund til at sidde og fryse.

Udsigt for fjernvarmeprisen i Løkken, for varmeåret 2022 og 2023:

 

Løkken Varmeværk mærker også stigende indkøbspriser og renter.

 

Derfor denne information om hvorledes værket ser på udsigterne for varmeåret og det kommende varmeår (2023) som en opfølgning på udmeldingen i juni.

 

For indeværende varmeår ser værket stadig ikke nogen betydelig prisstigning.

 

For næste år ser vi, med lidt større usikkerhed, en prisstigning med ca. 1200 kr. pr. år på et standardhus (130 m2, opvarmet areal med varme og varmtvandsforbrug på 18,1 MWt).

 

Set i forhold til den enkelte forbruger så er indeværende år et varmeår med lavt forbrug. Det betyder en højere afregningspris pr. MWt men også afregning af mindre forbrug end a conto betalt.

Er forbruget som det plejer kan forbrugeren forvente at betale nogle få hundrede kroner mere. Er forbruget lavere end sidste år holder prisen og er forbruget væsentlig mindre kan det ende med en mindre tilbagebetaling.

 

Det vi ser nu er at alle sparer og det er naturligvis både energimæssigt fornuftigt som hensigtsmæssigt for at finde penge til stigende priser på alt andet. Ligeledes er offentlige bygninger pålagt besparelser.

 

Derfor er der overordnede budskabet fra værket at årets pris ikke tyder på nogen betydelig efterregning for hovedparten af boligforbrugerne og derfor er der ingen grund til at spare så meget, så man sidder og fryser i boligen.

 

Vinteren var normal, foråret mildt og solvarmeproduktionen har været meget tilfredsstillende. Flisfyret blev i vinters ramt af nedbrud så sammen med det og generelle prisstigninger har vi øgede udgifter på produktions- og ledningsomkostninger. Det er især priserne på træpiller til pillefyret som er den store udfordring.

 

Til gengæld har værket god tilgang af nye forbrugere er stort, såvel i form af nybyggerier som flere der ønsker at blive tilsluttet varmeværket i sidste øjeblik inden vinteren. Det store ønsker om tilslutning giver desværre store udfordringer med at skaffe såvel materialer ligesom værkets personale er særdeles udfordret af mange samtidige opgaver.

 

Fremtiden tegner godt. Hvor meget de nye forbrugere får indvirkning på varmeåret 2023 er vanskeligt at sige, idet det afhænger af hvor meget forbrug der opnås tilført i den kommende vinter samt næste års priser på materialer, brændsel og produktionsudgifter (især elpriser).

Vores nærværende forsigtige vurdering fremgår i indledningen.

 

Løkken 4. november 2022.

Med venlig hilsen

Keld Emil Damsgaard

Formand

 


Information til fjernvarmeforbrugere om Indefrysningsordningen.

 

Indefrysningsordningen – hvad betyder det for dig?

 

Folketinget har sidst i september vedtaget, at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme.

 

Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2023.

 

Det er kun forbrugere hos fjernvarmeselskaber med en samlet pris for et standardhus over 26.000 kr. inkl. moms, der bliver omfattet af indefrysningsordningen.

Og indefrysningsordningen vil kun være gældende for den del af varmeprisen, der er over 26.000 kr. inkl. moms, og som skal afregnes efter den 1. januar 2023.

  • Du er som fjernvarmeforbruger hos Løkken Varmeværk IKKE berettiget til at søge om henstand via Indefrysningsordningen, da vores årlige varmepris ikke overstiger grænsen på 26.000 kr. inkl. moms.

Hvis du vil vide mere.

Du er naturligvis velkommen til at henvende dig til os, hvis du er i tvivl, men vi modtager mange henvendelser og har derfor svært ved at svare alle.

Derfor opfordrer vi dig til at søge viden her:


Hvis man konstatere utætheder i varmeinstallationen - kontakt Løkken Varmeværk.

 

Ring på 21137879 eller send en mail: info@loekkenvarmevaerk.dk.

 


 

Motivationstarif

 

Pr. 1. januar 2021 indfører vi en motivationstarif.

 

Den erstatter vores afkølingstarif. Motivationstariffen betyder en mere retfærdig fordeling for forbrugeren, fordi der ikke længere stilles krav om, at de skal afkøle vandet lige meget. Afkølingen er forskellen mellem fjernvarmevandets temperatur ved fremløb (ind i boligen) og returløb (væk fra boligen). Der er forskel på, hvor varmt vandet er, alt efter om det skal frem til en bolig tæt på eller langt fra varmeværket. Det har vi taget højde for, når vi beregner din varmepris med motivationstariffen.

 

LINK til side om motivationstarif her > LINK

 


Alt om fjernvarme.

 

Denne hjemmeside henvendt direkte til den almindelige husejer, der enten allerede har valgt fjernvarme eller overvejer at få fjernvarme. Hjemmesiden har til formål at give svar på helt umiddelbare spørgsmål som: kan jeg få fjernvarme, hvem skal jeg henvende mig til, hvad koster det og eventuelle tilskudsordninger. Til målgruppen der har fjernvarme, skal hjemmesiden bl.a. give svar på, hvordan bruger jeg varmen bedst muligt, fejlfinding hvis der er for lidt varme, og hvem skal jeg kontakte.

 


 

 
DRIFTSSTATUS

Lukket for varmen
Start: 06-06-2023 10:50
Slut: 08-06-2023 16:00

Ledningsarbejde
06/06/2023 10:51
Løkken: Brinken, Damgårdsvej, Idyl, Støberivej, Søndergade
Der er lukket for varmen onsdag og torsdag denne uge kl. 07:30 - 15:00 pga. ledningsarbejde.
Vi undskylder ulejligheden.
Med venlig hilsen
Løkken Varmeværk
Ledningsrenovering
Start: 15-03-2023 14:20
Slut: 01-07-2023 08:00

Løkken Varmeværk igangsætter udskiftning af hovedledninger hvor netop din ejendom er tilsluttet.
Du kan læse mere detaljeret om arbejdets omfang og tidplan på varmeværkets hjemmeside, ved at følge linket: http://www.loekkenvarmevaerk.dk/ledningsrenoveringer. Du er også velkommen til at kontakte varmeværket hvis du har spørgsmål til opgavens omfang eller andet.
Med venlig hilsen
Løkken Varmeværk

 

 

FLISENS VEJ TIL VARMEVÆRKET

 


 

 

 

 


 

 

 

SELVBETJENING
Klik på knappen herunder for at få adgang til eForsyning, hvor du kan indtaste din aflæsning, følge dit forbrug og melde flytning.

INFORMATION
Her kan du få information om kendte lukninger af forsyningen og om evt. større gravearbejder i forsyningsområdet.

Har du et akut behov, kontakt da venligst kontoret på telefon: 9899 1220. Udenfor kontortid kan varmemesteren kontaktes på telefon: 2113 7879
 
DRIFTSINFO
Der er driftsproblemer
NYHEDER
07-06-2021
Grøn Energi
Som forbruger hos Løkken Varmeværk er du en del af et grønt fællesskab og en aktiv del af den grønne omstilling. Som forsyningsselskab er vi forpligtiget til at få udarbejdet en deklaration, der viser hvor stort et klimaaftryk, vi sætter som varmeværk, når vi leverer varmen til vores forbrugere. Deklarationen viser at varmen i Løkken er fremstillet 100% på vedvarende energikilder og udleder ingen CO2. Det betyder, at du som forbruger kan sove trygt om natten, velvidende at varmen fra os er grøn og sætter et minimalt klimaaftryk.
12-05-2020
Løkken Varmeværk genstarter varmemålerudskiftning i løbet af maj.
Regeringen starter mandag den 11. maj, 2. fase af genåbningen af Danmark. Inden nedlukningen af Danmark var varmeværket i gang med at udskifte varmemålere. Med mange, ikke mindst ældre borgere og borgere og skolebørn hjemsendt, valgte vi at indstille udskiftning af varmemålere. I løbet af maj vi vil genstarte udskiftning af varmemålere. Opgaven udføres af Løkken Blikkenslager og VVS forretning der kontakter forbrugerne i forbindelse med aftale om udskiftning. Det er vigtigt at såvel forbrugere som de medarbejdere der udfører opgaven beskyttes. Forbrugere der ikke ønsker besøg i hjemmet har ret til at afvise varmemålerudskiftning, dette meddeles Løkken Blikkenslager og VVS forretning. Forbrugere der har sygdomssymptomer skal meddele dette til Løkken Blikkenslager og VVS forretning. Varmemålere der på grund af ovenstående forhold ikke udskiftes i den kommende tid, vil blive udskiftet når forholdene tillader det. P.b.v. Med venlig hilsen Keld Emil Damsgaard Formand