OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 

Motivationstarif

 

Hvorfor motivationstarif?

 

Motivationstarif betyder, at jo lavere temperatur du sender fjernvarmevandet tilbage med, jo lavere bliver varmeprisen også. Det skyldes, at en lav returtemperatur giver:

  • Mindre varmetab i fjernvarmenettet.
  • Mindre elforbrug til vores pumper.
  • En bedre udnyttelse af vores produktionsanlæg.
  • Mere retfærdigt for den enkelt forbruger.

Generelt udnyttes energien i det samlede anlæg bedre, og de besparelser det medfører, kommer varmeprisen til gode.

 

Motivationstariffen går begge veje.

 

Hvis den gennemsnitlige returtemperatur ligger under den forventede returtemperatur reduceres MWh prisen med 1% pr. grad den er under. Er returtemperaturen derimod over det forventede stiger MWh prisen 1% pr. grad den ligger over.

 

Ved at udnytte den fremførte varme optimalt kan værket reducere mængden af brændsel til kedlerne og mængden af forbrugt el til udpumpning af fjernvarmevand i varmenettet. Det medfører samtidig at CO2 belastningen reduceres.

 

Se nedenstående eksempler for hvordan Motivationstariffen påvirker forskellige situationer.

 

 

Fremløb [°C]

 

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

41

41

40

40

39

39

39

38

38

37

37

37

36

36

36

35

35

35

34

34

34

 

Returløb [°C]

 

 

 

Eksempel 1:

 

Forbruger 1 har forbrugt 18,1 MWh á kr. 387,50 pr. MWh og skal uden at bruge Motivationstarif betale kr. 7.013,75 kr. for varmen.

Den gennemsnitlige Fremløbstemperatur har været 70,16 gr. hvor vi jvf. tabellen øverst forventer en Returløbstemperatur på 35 gr. Den faktiske returløbstemperatur har været 32,96 gr, hvilket giver en differens på -2,04 gr.

Med en temperatur som er 2,04 gr. lavere end det forventede, giver det en reduktion på 2,04% af varmeprisen - Kr. 7,91 kr. pr. MWh efter reduktion.

Med brug af Motivationstarif skal der således betale kr. 6.870,58 for at have udnyttet varmen godt.

 

Reduktion i varmeprisen på kr. 143,17

 

 

Eksempel 2:

 

Forbruger 2 har forbrugt 18,1 MWh á kr. 387,50 pr. MWh og skal uden at bruge Motivationstarif betale kr. 7.013,75 for varmen.

Den gennemsnitlige Fremløbstemperatur har været 71,33 gr. hvor vi jvf. tabellen øverst forventer en Returløbstemperatur på 35 gr. Den faktiske returløbstemperatur har været 37,55 gr, hvilket giver en differens på +2,55 gr.

Med en temperatur som er 2,55 gr. højere end det forventede, hvilket giver et tillæg på 2,55% af varmeprisen - Kr. 397,39 pr. MWh efter tillæg

Med brug af Motivationstarif skal der således betale kr. 7.192,76 for ikke at have udnyttet varmen.

 

Tillæg i varmeprisen på kr. 179,01