OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 

Gebyrer


 

Standardgebyrer på gas- og varmeområdet

 

Gebyrer

  ekskl. moms inkl. moms
Rykkerskrivelse* kr. 100,00 100,00
Lukkebesøg* kr. 375,00 375,00
Genåbning / ny plombering af eksisterende måler kr. 375,00 468,75
Betalingsordning* kr. 100,00 100,00
Fogedforretning** kr. 330,00 412,50
Flytteopgørelse kr. 65,00 81,25
Nedtagning af måler kr. 600,00 750,00
Genetablering af måler kr. 600,00 750,00

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

kr. 200,00 250,00

Udskrift af regningskopi

kr. 35,00 43,75

Målerundersøgelse på stedet

kr. 335,00  418,75

Udbringning af måler

kr. 165,00 206,25
       

* Rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære ikke omfattet af momsloven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms. For de øvrige gebyrer kan momsregistrede energiselskaber tillægge moms.

 

**Der er tale om værkets interne omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning. Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.