OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 

Nyheder

 

07-06-2021 14:00 - Grøn Energi

 

Som forbruger hos Løkken Varmeværk er du en del af et grønt fællesskab og en aktiv del af den grønne omstilling. Som forsyningsselskab er vi forpligtiget til at få udarbejdet en deklaration, der viser hvor stort et klimaaftryk, vi sætter som varmeværk, når vi leverer varmen til vores forbrugere. Deklarationen viser at varmen i Løkken er fremstillet 100% på vedvarende energikilder og udleder ingen CO2. Det betyder, at du som forbruger kan sove trygt om natten, velvidende at varmen fra os er grøn og sætter et minimalt klimaaftryk.
12-05-2020 09:00 - Generalforsamling fortsat udsat.

 

For at overholde forsamlingsbegrænsningerne blev vores generalforsamling der var indkaldt til torsdag den 19. marts aflyst. Forsamlingsrestriktionerne giver fortsat ikke mulighed for at afholde vores generalforsamling. Vi skal og vil afholde generalforsamling senest 8 uger efter forsamlingsrestriktionerne tillader det. Vi forventer ikke det bliver muligt at afholde generalforsamling før til efteråret. Den valgte bestyrelse fortsætter indtil ny generalforsamling er afholdt. Regnskabet viser et særdeles tilfredsstillende år og den variable afregningspris bliver lavere end den a conto budgetterede.
12-05-2020 09:00 - Løkken Varmeværk genstarter varmemålerudskiftning i løbet af maj.

 

Regeringen starter mandag den 11. maj, 2. fase af genåbningen af Danmark. Inden nedlukningen af Danmark var varmeværket i gang med at udskifte varmemålere. Med mange, ikke mindst ældre borgere og borgere og skolebørn hjemsendt, valgte vi at indstille udskiftning af varmemålere. I løbet af maj vi vil genstarte udskiftning af varmemålere. Opgaven udføres af Løkken Blikkenslager og VVS forretning der kontakter forbrugerne i forbindelse med aftale om udskiftning. Det er vigtigt at såvel forbrugere som de medarbejdere der udfører opgaven beskyttes. Forbrugere der ikke ønsker besøg i hjemmet har ret til at afvise varmemålerudskiftning, dette meddeles Løkken Blikkenslager og VVS forretning. Forbrugere der har sygdomssymptomer skal meddele dette til Løkken Blikkenslager og VVS forretning. Varmemålere der på grund af ovenstående forhold ikke udskiftes i den kommende tid, vil blive udskiftet når forholdene tillader det. P.b.v. Med venlig hilsen Keld Emil Damsgaard Formand
08-04-2020 09:00 - Udskydelse af generalforsamlingen

 

Løkken Varmeværkhar på baggrund af corona-situationen og myndighedernes anbefaling valgt at udskyde den generalforsamling, som der ifølge vedtægterne skulle være afholdt senest den 30. april 2020. Indkaldelse til generalforsamlingen udskydes, indtil myndighederne igen giver tilladelse til, at større forsamlinger kan samles uden det medfører en smitterisiko. Når det igen er muligt at afholde generalforsamling, vil generalforsamlingen igen blive indkaldt med det varsel, som fremgår af vores vedtægter. Udskydelse af generalforsamlingen får følgende konsekvenser: Bestyrelsen forsætter indtil generalforsamlingen er afholdt, og der på denne bliver valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen sikrer, at alle myndighedskrav fortsat overholdes – herunder indberetning til skat, krav vedr. udarbejdelse af regnskab m.m. overholdes. Bestyrelsen og ledelsen af selskabet sikrer, at der fortsat kan leveres varme og varmt vand til vores kunder. Selskabets bestyrelse og ledelse underrettes løbende af vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme, der dagligt er i kontakt med de relevante myndigheder. Du kan finde flere informationer og holde dig opdateret på vores hjemmeside www.loekkenvarmevaerk.dk. På hjemmesiden informerer vi løbende vores kunder vedr. corona-situationen.
19-03-2020 09:00 - COVID-19 foranstaltninger på Løkken Varmeværk.

 

Regeringen har iværksat meget omfattende tiltag for at imødegå en hastigere spredning af Covid-19 end sundhedssektoren kan håndtere. Løkken Varmeværk støtter og forsøger at understøtte alle regeringens anbefalinger. Vi opdateres løbende af Dansk Fjernvarme der har sæde i NOST (Den nationale operative stab). Allerede mandag d. 16. marts, lukkede vi vores kontor for personlig betjening for at sænke smitterisiko for vores driftspersonale. Et område hvor vi med få drift kyndige er sårbart ved samtidig sygdom. Vi iværksatte ligeledes at alle nødvendige personlige besøg på værket ikke sker i driftsområde og kontrolrum. Vi har torsdag hjemsendt driftspersonalet og etableret en vagtordning hvor de skiftevis passer driften og overdrager vagten uden personlig kontakt. Vores drift fungerer problemfrit og den vil vi tage alle initiativer til at sikre den fortsætter med uanset omstændighederne. Vi beder alle hjælpe med at minimere henvendelser til værket i størst muligt omfang, og ved særligt behov kun via elektroniske medier. Vi besvarer henvendelser i den takt det ikke indvirker på driften
12-03-2020 09:00 - Udskiftning af varmemålere indstilles indtil videre til efter Påsken.

 

Endelig er vi i gang med at udskifte varmemålere. Med mange, ikke mindst ældre borgere og borgere og skolebørn hjemsendt, har vi valgt at indstille udskiftning af varmemålere, i beboede huse.
20-02-2020 09:00 - Løkken Varmeværk har igangsat udskifter alle fjernvarmemålere.

 

Arbejdet med udskiftningaf fjernvarmemålere udføres af Løkken Blikkenslager & VVS-forretning. Arbejdet igangsættes i marts 2020 (UGE 11) og forventes udført inden sommerferien.
03-02-2020 09:00 - Løkken Varmeværk udskifter alle fjernvarmemålere.

 

Løkken Varmeværk har søgt om, og fået, en kommunegaranti på 2,5 mio. kr. til udskiftning af målerparken. Målerparken udskiftes til dagens standard. Det vil sige, at der ud over timeaflæste fjernvarmemålere også etableres netværk til opsamling af målerdata. Forbrugeroplysningerne skal også tjene som analysedata til brug for Løkken Varmeværks fremtidige vedligeholdelsesstrategi i ledningsnettet. Arbejdet igangsættes i marts 2020 (UGE 10) og forventes udført inden sommerferien
20-03-2018 09:00 - Løkken Varmeværk omlægger regnskabsåret.

 

Større fjernvarmeselskaber er nu ved lov tvunget til at omlægge regnskabsår, så det fremadrettet følger kalenderåret. Det betyder, at vi skal igennem en møjsommelig procedure med vedtægtsændringer. Løkken Varmeværk er et af de selskaber, der ikke opfylder kravene og derfor skal ændre vedtægter. Regnskabsperioden har hidtil været fra den 1. juni til den 31. maj året efter, så vi har fulgt fyringssæsonen. Det er imidlertid ændret ved lovgivning, så der kommer et mere ensartet datagrundlag fra fjernvarme selskaberne i Danmark. For Løkken varmeværks vedkommende betyder ændringerne, at der kommer et forkortet regnskabsår fra den 1. juni 2018 til den 31. december 2018, inden vi kan gå over og følge kalenderåret fra 2019.
06-03-2018 09:00 - Fjernvarmen bliver ikke dyrer i Løkken

 

Der har gennem den seneste tid været mange artikler om stigende fjernvarmepriser, når rådighedsbeløbet bortfalder, med udgangen af 2018. Løkken varmeværk har aldrig modtaget dette rådighedsbeløb, og derfor vil det være uden betydning, for forbrugerne tilsluttet Løkken Varmeværk. Løkken Varmeværk vil også i de næste mange år fastholde en varmepris omkring 300 kr. pr. MWh.
18-11-2013 14:00 - Skift fra el-varme til fjernvarme

 

Se om det kan betale sig at skifte fra el-varme til fjernvarme.
18-11-2013 14:00 - Skift fra oliefyr til fjernvarme

 

Se om det kan betale sig at skifte fra oliefyr til fjernvarme.