OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 

E - Forsyning


 

 

Med eForsyning kan du følge dit forbrug, returtemperaturen og din varmeøkonomi. Desuden kan du se og hente dine dokumenter, f.eks. årsopgørelser og budgetter mv.

 

Med din fjernaflæste måler kan der let komme styr på dit fjernvarmeforbrug. Hver dag lægges den seneste måleraflæsning ind, hvor du med dit kundenummer og login-kode kan følge dit forbrug. 

Nedenstående er en vejledning i, hvordan du kommer i gang med Løkken Varmeværks nye selvbetjening i eForsyning.

eForsyning er en hjemmeside, eller en app til din smartphone, hvor du kan se en masse om dit forbrug og din fjernvarmeøkonomi. Selvbetjeningen vil i de kommende år blive udbygget med endnu flere faciliteter, så der er god grund til at følge med på din egen side.

Først skal du have dit brugernavn og kodeord klar, som du finder du på Betalingsoversigten. 

Herefter dukker en side op, hvor du kan indtaste dit brugernavn og kodeord.

 

Link til:


Mit forbrug:
Her kan du i en graf se oplysninger om dit forbrug i MWh (energi) eller m³ (volumen) pr. dag, måned eller år, sammenholdt med det forventede forbrug. For at se dit forbrug i m³ skal du klikke på Energi og vælge Volumen. Du kan ændre visning af forbruget ved at klikke på År, Måned og Dag. I næste graf kan du se din gennemsnitlige fremløbs- og returtemperatur. Du kan fjerne en kurve ved at klikke på teksten.

Mine dokumenter:
Her kan du se, hvad vi sender til dig, bl.a. årsopgørelser, varmebudgetter og styringstabeller.

Sammenlign forbrug:

Her kan du se dit årsforbrug i MWh pr. m² i et barometer inddelt i farver, sammenlignet med lignede ejendommes forbrug.

Mine oplysninger:
Her er de stamdata, vi har om dig som forbruger. Du kan oplyse dit telefonnummer og din e-mailadresse, således du fx kan få tilsendt dit kodeord ved en senere lejlighed, hvis du har glemt det. Det er også her, du kan skifte dit kodeord.

Tilknyt andre forbrugere:

I menuen Mine oplysninger har du mulighed for at tilknytte andre installationer, hvis du fx skal se efter fjernvarmeforbruget hos dine forældre, eller hvis du ejer flere ejendomme. Det kræver blot, at du har tilladelse til at få installationernes brugernavn og kodeord. Du skifter mellem de forskellige installationer ved at klikke på Installationer øverst til venstre.

Prognose for årsopgørelse:
I menuen Prognose for årsopgørelse kan du se, hvordan din årsopgørelse forventes at komme til at se ud, om du måske skal have penge tilbage, eller om der kommer en efterregning. Beregningerne tager udgangspunkt i dit forbrug til og med den sidst registrerede aflæsning, plus det budgetterede varmeforbrug for resten af året. I prognosen indregnes både tidligere indbetalt aconto samt forventede indbetalinger resten af året. Beregningen forudsætter, at du følger budgettet resten af året. Prognosen kan derfor ændre sig hen over året, dvs. hvis det bliver en kold og lang vinter, så kan en prognose, der viser, at du skal have penge tilbage, gå hen og vise at der kommer en efterregning. Prognosen bliver selvfølgelig mere præcis efterhånden, som varmeåret skrider frem.

E-mail og SMS:

Her kan du indtaste dit mobilnummer og/eller e-mailadresse, således vi kan sende dig servicemeddelelser via SMS og/eller e-mail.