OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 

Billeder


 

Her har du mulighed for at følge projektet i billeder.

 

Mandag den 25. januar 2016 - UGE 4 startede ARCON med deres landmåler på marken som Løkken Varmeværk havde erhvervet i december til solvarmeprojektet.

 

   
Efter solfeltet var målt ind med GPS af landmåleren startede ARCON/Sunmark i uge 4 med montage af støtter hvorpå solfangerne skal monteres.
   
Da vinteren i løbet af de første dage forsvandt steg temperaturen og det varede ikke lønge før der var vand overalt.
   
Sidst på den første montage uge var der derfor efterhånden mere mudder end fast grund.
   
Mandag morgen uge 5, den 1. februar 2016 ankom de første lastbiler med rør til transmissionsledningen mellem varmeværket og solfeltet.
   

En stor del af rørleverencen er alle de bøjninger og isolering der er nødvendig. Alt skulle læsses af "by-hand". Så var ugen ligesom igang.

 

   
Rør blev aflæsset hvor de skulle bruges, bl.a. her ved AVV på Egevej.
   
Efter endt aflæsning ligger stakken af rør flot.
   
Også på vejen mellem varmeværk og solfelt blev rør aflæsset hvor de skulle bruges - her på Egevej.
   
- Og her på Industrivej.
   
Også på plænen foran Varmeværket ligger rør klar inden svejsning.
   
Svejsning af transmissionsledning.
   
Isolering af færdig svejsning - komplet med alarmtråd mv.
   
Gravearbejdet er påbegyndt på varmeværket og planen er så at vi langsomt bevæger os mod solfeltet over de næste uge.
   
Mandag i uge 6 og Industrivej blev lukket så rørføringen til solfeltet kunne påbegyndes.
   
Vi startede naturligvis med rør på varmeværket og ud til Industrivej. 
   
Der fandt vi et vandrør som måtte sænkes så vores rør kunne være der.
   
Og så går det ellers der ud af.
   
Samtidig er alle støtter til montage af solfangerne kommet i jorden.
   
Og køreplader lagt ud i det ca. 40.000 m2 store areal der over de kommende få uger bliver dækket af solfangere.
   
Rørføringen forsætter af Industrivej mof Egevej.
   
Samtidig er der efterhånden igen dækket huller og rør på varmeværket - men der går nugle uger endnu inden alt er på plads.
   
Fredag eftermiddag  uge 6, var vi forbi hjørnet Egevej/Industrivej som planlagt.
   

Fredag eftermiddag var de første lastbiler også ankommet med solfangere til solfeltet.

   
Mandag morgen i uge 7 påbegynte ARCON montage af solfangere.
   
Kort inden middag den første montage dag blev det sidste panel løftet på plads i den første fulde røkke af mange.
   
Sådan.
   
Så er det bare forsætte med de andre paneler af i alt 960 stk eller 12.000 m2.
   
Samtidig har Isoplus lagt de første rør klar i solfeltet samtidig med det forsatte arbejde med at forbinde Varmeværket og solfeltet via Egevej. 
   
Mandag i uge 7 var Industrivej igen "næsten" normal, der mangler naturligvis asphalt - men det kommer. 
   
Til gengæld var det nu for alvor Egevej der er under behandling. 
   
Løkken Vandværk benytter muligheden for at lave nye ledninger nu vejen alligevel er åben. 
   
Der i svejses lyrer! Lyere er forsætninger i ledningen så de udvidelser og sammentrækninger der sker med temperaturen i ledningen kan optages i længde retningen. 
   

Endnu en lyere.

Denne gang modsat rettet. 

   
Sidst på ugen er første del af Egevej igen nogenlunde normal - uden asphalt. 
   
Til weekenden stopper vi lige efter Løkken Holmsvej så denne er farbar. 
   

På solfeltet har de kørt på hele uge med både montage af solfangere og svejsning f rør.

Ca. 50% af solfangerne er nu monteret og de fylder efterhånden ret meget. 

   
Fredag eftermiddag var det ikke muligt at se fra den ene ende til den anden pga. tåge. 
   
Mandag uge 8 var vi efter hånden nået til lige før AVV genbrugspladsen.
   
I solfeltet var rør i den yderste del af solfeltet lagt i jorden mod syd. 
   
Og samtidig mod nord. 
   
Arbejdet med at ligge rør i jorden tilbage mod Egevej er påbegyndt. 
   
Set fra Egevej mod solfeltet begynder man at kunne se en forskel. 
   
Mandag i uge 9 startede man på asphaltarbejde. 
   

Onsdag var det i denne omgang slut med asphalt og både Industrivej og Egevej forbi AVV er færdig.

Nu mangler der "kun" at reparere de rabatter mv. der er ødelagt i.f.m. arbejdet. 

   

På solfeltet er det nødvendig at afvande arealet.

Der graves grøfter klar med drænslanger når der igen reetableres.

   
Uge 10 samles de sidste rør på solfeltet.
   
Set fra Egevej er vi færdige.
   
Vi arbejder os baglæns ud af solfeltet med rør.
   

De sidste rør samles og solfeltet er nu forbundet med varmeværket på industrivej.

 

   
I uge 11 og 12 reetableres såvel solfelt som føringsvej og rør entreprien er dermed afsluttet.
   
Og så er der næsten ingen der kan se vi har været der.
   
Arcon Sunmark forsætter i uge 12 - 13 med montage i solfeltet for endelig afslutning i uge 14.
   

På varmeværket var der klar til installation af solvarmeanlæget.

Nederst til venstre kan man se at soklen til el-skabet er klar.

   

I uge 13 ankom både el-skab og varmeveksler.

Varmeveksleren er 2,7 meter høj og vejer 3200 kg. 

   
Mandag i uge 14 ankom pumpeunit til solvarmeanlægget. Det er bygget som en enhed på Ærø, nærmere bestemt i Marstal.
   
Aflæsset og klar til at komme på plads.
   
Så er alle de store komponenter på plads og vi er klar til at montere alle de øvrige pumper og ventiler, rør mv.
   

Vi mangler dog at få boret nogle få huller for at få rør gennem ydervæggene så forbindelsen mellem solvarmeanlægget og varmeværket er på plads.

 

   
Der hvor der var god plads er efterhånden ved at være godt fyldt op.
   
- i flere etager. Gavlvæggen vi kikker ind mod er ca. 6,5 meter høj.
   
Der skab bl.a. indbygges fuldstrømsfilter til returvand for at undgå snavs i varme-veksleren.
   
Der skal installeres en helt ny shuntkreds til at regulere temperaturen på fjernvarmevandet til byen.
   
Til det kræves der stilladser i flere etager.
   

Til det nye solvarmeanlæg var der ikke nok effekt til rådighed på varmeværket. Derfor installerede vi onsdag d. 11. maj 2016, 100 Amp. mere i hovedtavlen.

Varmeforsyningen i byen var derfor afbrudt fra 08-18.

   
I samme uge påbegyntes teknisk isolering af alle de nye rør. 
   

14 dage senere sker indskæringen på varmeværket med alle rør mv.

Vi benytter nu den nye styring til shunt af fjernvarmevandet i Løkken.

   
Samtidig er alle installationer ved at være på plads til opstart af solvarmeanlægget den 1. juni 2016
   

Så kom dagen hvor vi skulle opstarte vores længe ventede solvarmeanlæg. Datoen var 1. juni 2016.

Her på billedet er den første 0,1 MWh talt - og da dagen var til ende havde vi produceret 49,1 MWh på anlægget.

 

   

25. juni 2016 er der inviteret til fest på varmeværket i anledning af vi er færdige med installationen af anlægget.

Vi er selv ret stolte af resultatet.

   
Opdateres løbende - 24.06.2016 - CEC